Laddar, var god vänta...
Tillbaka
Meny

Restidsgaranti

 
I det fall en försening uppstår baseras kompensation på förseningstiden, orsak till förseningen samt resans längd. Observera att resans längd är hela linjens sträckning i vår egen trafik.

Försening vid resor på linjer kortare än 150 km gäller särskilda resevillkor
Fr.o.m. den 1 april 2016 gäller särskilda resevillkor på linjer som är kortare än 150 km.

Försening vid resor på linjer över 150 km gäller nedanstående

I de fall vi är ansvariga för försening som uppgår till över 60 min ersätts du som resenär med (1) fri enkelresa motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället. Ersättningen betalas ut i form av ett tillgodohavande hos oss. Observera att ersättning ej utgår vid 60 min försening som orsakats av externa trafikstörningar så som väder, tullvisitationer eller andra orsaker som är utanför vår kontroll.
Om förseningen vi är orsak till uppgår till över 120 minuter återbetalas biljettpriset kontant. Alternativt har du som resenär valmöjlighet att istället få (2) fria enkelresor i form av tillgodohavande hos oss, motsvarande den resa som var gällande vid förseningstillfället.

Försening på grund av extern trafikstörning, inställd eller överbokad resa
Om din bussresa försenas med minst 120 minuter, ställs in eller är överbokad kan du som resenär alltid välja mellan att;
- Genomföra resan så snart det är möjligt med den försenade bussen
- Omboka till resa med en annan buss (av jämförbara villkor enligt transportavtalet). Du som resenär behöver sedan vända dig till oss (info@nettbuss.se) för att mot uppvisande av kvitto/bussbiljett erhålla ersättning för den nya bussbiljetten eller få ersättning för förseningen (i enlighet med vår gällande restidsgaranti)
- Avstå att resa och få biljettpriset återbetalt

Ett tillgodohavande sätts alltid in på ett Premiumkonto. Om du inte redan har ett Premiumkonto skapas detta i samband med att kompensation betalas ut. Tillgodohavande gäller för biljettköp, både på Nettbuss Bus4You och Nettbuss express, och är giltigt i 12 månader från utbetalningsdatumet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej. Eventuella utlägg för taxiresor ersätts inte.
Vid ersättning för resor med Nettbuss NO gäller andra resevillkor.
Vid ersättning för resor med Tågkompaniet gäller andra resevillkor. 

Reklamationer
Reklamationer ska framföras skriftligen, senast tre (3) månader efter avslutad resa. Reklamationer kan skickas via e-post till: info@nettbuss.se
Alternativt per post till:
Nettbuss Travel AB
Polhemsplatsen 5
411 11 Göteborg
Reklamationen skall innehålla en kortfattad redogörelse samt bokningsnummer från den aktuella resan.

Fullständiga resevillkor och länkningar finner du på den fullständiga versionen av nettbuss.se